№186 МЧББУ Мектепке чейинки билим берүү мекеме №186